Disclaimer

Ondanks alle zorg die aan deze gegevens is besteed, kan het FAGG niet instaan voor de volledigheid en overeenstemming met de gegevens goedgekeurd in het kader van de toelating tot het uitvoeren van een klinische proef in België.

Aarzel niet om uw opmerkingen of commentaren te sturen naar ct.rd@fagg-afmps.be.

Het FAGG wijst alle aansprakelijkheid af voor elke directe of indirecte schade voorvloeiend uit het gebruik van deze databank. Het FAGG herinnert er ook aan dat deze informatie op geen enkele wijze een vervanging is van het noodzakelijke advies van de arts of de apotheker voor elk gebruik van een geneesmiddel. De gegevens gepubliceerd op deze website zijn op geen enkele wijze een indicatie van de beschikbaarheid van een geneesmiddel op de markt, met name in de zin van art. 72a, § 1bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Het FAGG garandeert geenszins dat de gegevens in deze databank niet in overtreding zijn met het recht op intellectuele eigendom.